Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
We believe Azerbaijan’s socio-economic development is closely linked with entrepreneurship and its future development!
"A meeting was held with the students, the members of “Young MÜSİAD Azerbaijan” KOBİA presents the "green SMB" concept at the International Caspian Oil and Gas Exhibition Results of the 5th grant competition announced for funding the projects of SMBs have been disclosed. A conference on the significance of ESG (Environmental, Social, and Governance) principles in transitioning to green economy, with participation of both the public and private sectors, was held KOBİA offers comprehensive support and services to aspiring entrepreneurs intending to establish businesses in the newly liberated territories, as reported by “AZERTADJ” Within the framework of the visit of KOBİA representatives to Vietnam, our businessmen signed a series of documents on cooperation An exhibition-sale fair is underway in "Icheri Sheher" The Conference will be held on the topic "Importance of ESG principles in the transition to a green economy" Public meeting was conducted to discuss the potential impact of the Competition Code on the business environment Next meeting with entrepreneurs was held by KOBİA in Goranboy district
Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqinin biznes üçün əhəmiyyəti
Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqinin biznes üçün əhəmiyyəti

“Yaşıl iqtisadiyyat”a keçid və “yaşıl enerji” təchizatçısına çevrilmək Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Təsadüfi deyildir ki, dövlət başçısının müvafiq Sərəncamı ilə 2024-cü il ölkəmizdə “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilib. Həmçinin, bu il Azərbaycan COP29 kimi mötəbər tədbirə ev sahibliyi edəcək. Ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) yanaşmasının əsas istiqamətlərindən biri də məhz ətraf mühit məsələləri ilə bağlıdır. ESG prinsiplərinin tətbiqi "yaşıl iqtisadiyyat"a transformasiya prosesinə öz töhfəsini vermək imkanına malikdir. 

ESG nədir?

ESG (Environmental, Social and Governance) müvafiq olaraq ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə deməkdir. Ümumilikdə isə ESG biznesin ətraf mühitə və cəmiyyətə təsirini, həmçinin biznesin nə qədər şəffaf və etibarlı fəaliyyət göstərdiyini ölçən meyarlar, rəhbər ideyalar məcmusudur. ESG-nin E komponenti - şirkətin ekologiyaya münasibətdə nə dərəcədə diqqətli davrandığını əks etdirir. Bu komponent korporativ iqlim siyasəti, enerjidən istifadə, tullantıların idarə edilməsi, çirklənmə, təbii resursların qorunması kimi məsələrlə bağlıdır. E elementi həm də şirkətin üzləşə biləcəyi ekoloji riskləri və şirkətin bu riskləri necə idarə etdiyini qiymətləndirməyə kömək edir. Buraya həmçinin birbaşa və dolayı istixana qazlarının emissiyası, zəhərli tullantıların idarə edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına riayət edilməsi daxildir. 

Powered by Froala Editor